Visotec – Producent elementów identyfikacji wizualnej oraz okładzin elewacyjnych.

Visotec
Making brands happen

Aby odnieść sukces, każda marka musi zwiększyć swoją wewnętrzną spójność i zbliżyć się do jak najszerszej rzeszy odbiorców. Jako producent elementów oznakowania i ekspert w zakresie wdrażania identyfikacji wizualnej Visotec wspiera swoich klientów w każdym aspekcie tworzenia i rozwoju ich wizualnej tożsamości.

Visotec
Eksperci w zakresie wdrażania marek na świecie

Uzyskanie unikalnych na skalę europejską zdolności produkcyjnych nie byłoby możliwe bez pracowników Visotec. Ich umiejętności w zakresie zarządzania projektami i montażu elementów identyfikacji wizualnej w wiodących sieciach pomagają nam się wyróżnić.

Nasi klienci doceniają oferowane przez nas wsparcie pozwalające sprostać pojawiającym się wyzwaniom

Tworzymy marki i rozwiązania z zakresu oznakowania dla najbardziej znanych marek na świecie, oferując im wsparcie na miarę ich potrzeb. Oto nasze referencje.

Realizacje

Oferujemy rozwiązania z zakresu identyfikacji dla wszystkich marek na całym świecie.

Nasze liczne osiągnięcia ukazują drogę, jaką przebyliśmy. Każda z naszych realizacji podkreśliła naszą wyjątkowość, a niektóre z nich z pewnością przyczyniły się do poprawy naszych umiejętności, pozwalając nam stopniowo poszerzać zakres działania.

Sektor paliwowy
Sektor paliwowy
Sektor paliwowy
Sektor paliwowy to specjalność naszej polskiej fabryki, która zdobywała doświadczenie i know-how współpracując z prestiżowymi markami pochodzącymi z Europy Centralnej i innych regionów świata. Dziś Visotec postrzegana jest jako kluczowy gracz tego sektora i w sposób szczególny dba o pogodzenie wysokiej jakości z bezpieczeństwem i ochroną środowiska naturalnego.
Więcej informacji
Motoryzacja
Motoryzacja
Motoryzacja
Producenci samochodów skupiają się coraz bardziej na produkcji i dystrybucji swoich produktów. Siłę Visotec stanowi doskonała znajomość stosunków panujących pomiędzy siedzibami krajowymi a ich sieciami dealerskimi złożonymi z tysięcy przedsiębiorców na całym świecie.
Więcej informacji
Bankowość i ubezpieczenia
Bankowość i ubezpieczenia
Bankowość i ubezpieczenia
O ile bankowość elektroniczna powoduje kurczenie się stacjonarnych sieci bankowych i ubezpieczeniowych, wizerunek marki tych instytucji nadal prezentowany jest w tysiącach istniejących placówkach. VISOTEC gwarantuje klientom z tych sektorów jedność i jakość wizerunku proponując zarazem optymalne koszty produkcji i montażu.
Więcej informacji
Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna
Oznakowanie punktów sprzedaży detalicznej, podlegające rygorystycznym przepisom architektonicznym i ekologicznym, powinno zmierza w kierunku twórczych rozwiązań. Taka właśnie jest propozycja firmy Visotec, która zapewnia kompleksowe zarządzanie projektem uwzględniające różne standardy w poszczególnych projektach branżowych oraz ich konserwację.
Więcej informacji
Miejsca użyteczności publicznej
Miejsca użyteczności publicznej
Miejsca użyteczności publicznej
Skuteczne kierowanie ruchem odwiedzających, trwałość rozwiązań i ich doskonałe wkomponowanie w lokalizację oraz zwiększenie atrakcyjności miejsc otwartych dla ogółu społeczeństwa wymaga realizacji złożonych projektów uwzględniających niedogodności takich jak np. ograniczony dostęp, praca w godzinach nocnych, prowadzenie długotrwałych prac jak też konieczność przestrzegania przepisów administracyjnych.
Więcej informacji
Sektor dóbr luksusowych
Sektor dóbr luksusowych
Sektor dóbr luksusowych
Nasi koledzy starają się proponowa nowe rozwiązania i coraz bardziej wyrafinowane technologie oświetleniowe dostosowane do konkretnego projektu. Takiemu podejściu towarzyszy jakoś usług odpowiadająca standardom przyjętym w sektorze, który wymaga szybkiego reagowania, bliskości, ciągłej optymalizacji i globalnej obecności, gwarantujących zapewnienie jednorodności wizerunku marki.
Więcej informacji
Sektor korporacyjny
Sektor korporacyjny
Sektor korporacyjny
Jako że historia marek, rodzaj ich działalności i architektura budynków są od siebie różne, nasze projekty oznakowania obiektów sektora korporacyjnego również nigdy nie są do siebie podobne. Niezależnie od tego, czy chodzi o prace na dużych wysokościach, czy też realizację dotyczącą elementów identyfikacji o dużych wymiarach, nasze zespoły opracowują innowacyjne rozwiązania i za każdym razem odkrywają się na nowo.
Więcej informacji
Transport
Transport
Transport
Visotec potrafi zarządza ryzykiem i ubiega się o niezbędne certyfikaty w zakresie jakości, bezpieczeństwa i usług w sektorze transportu. Opracowując nasze rozwiązania, uwzględniamy niedogodności związane z obiektami użyteczności publicznej i przestrzegamy właściwych norm, np. w zakresie oznakowania przeznaczonego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Więcej informacji
Centra handlowe
Centra handlowe
Centra handlowe
Nasz zespół specjalizujący się w centrach handlowych opiera się na doskonałej znajomości projektów i miejsc ich realizacji, które umożliwiają nam realizację powierzonych nam zadań z sukcesem, dotyczących produkcji opraw oświetleniowych i mebli na miarę oraz wdrożenia oznakowania najnowszej generacji uwzględniającego technologie cyfrowe i kontrolę treści.
Więcej informacji

O nas

Od 60 lat naszą ambicją jest eksponowanie marek w unikalny sposób. Jako światowy ekspert w branży identyfikacji wizualnej jesteśmy dumni, że możemy pracować u boku wielkich marek wywodzących się z tak różnych sektorów jak sektor motoryzacyjny, paliwowy, sektor dóbr luksusowych, sprzedaży detalicznej czy transportu.

Nasze wielokulturowe zespoły o wysokich kwalifikacjach, zorganizowane wokół trzech obszarów: produkcja elementów oznakowania, zarządzanie projektami i wdrażanie projektów w sieciach dystrybucji, świadczą spersonalizowane usługi „pod klucz”.

Elementy identyfikacji, umieszczanie reklam na elewacjach budynków czy podświetlane elementy oznakowania - w zależności od potrzeb zawsze proponujemy całościowe rozwiązanie, dokładnie opracowane na potrzeby zaprezentowania wypracowanej przez Państwa wizji marki.

Więcej informacji