Zarządzanie

Zgodność z wymogami

Niezależnie od tego jak bardzo kreatywna i awangardowa jest nasza branża, wymaga ona dostosowania się do zróżnicowanych oczekiwań i wymagań na wszystkich etapach projektu. Nasza misja polegająca na zarządzaniu projektem, która stawia nas w centrum sieci, pośród dealerów i kierowników punktów sprzedaży, czyni z nas strażników całościowej spójności opartej na zasadach obowiązujących wszystkich uczestników tego procesu. Jesteśmy ponadto zobowiązani do uwzględniania przepisów lokalnych, niejednorodnych w różnych regionach świata, a czasem bardzo restrykcyjnych.

Więcej informacji
Visotec przestrzega wymaganych regulacji w zakresie wdrażania marek

Organizacja i kierowanie

Niczym dwie strony medalu, które się uzupełniają, jakość produkcji i precyzja monitorowania powinny łączyć się w nierozerwalną całość. Zarządzanie złożonymi programami jest naszą siłą. Nasze kompetencje w zakresie planowania i logistyki w połączeniu z solidną siecią partnerską okazują się skuteczne w każdym przypadku. Posiadamy specjalne oprogramowanie do zarządzania projektami umożliwiające nam nadzorowanie kluczowych etapów transportu i montażu. Stworzyliśmy również platformę oferującą naszym klientom możliwość śledzenia postępów operacji, niezależnie i w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji
Zespoły ekspertów Visotec wyspecjalizowane w zarządzaniu projektami wdrażania marek

Zarządzanie logistyką

Opracowanie wizerunku sieci to projekt długoterminowy, a Visotec przykłada dużą wagę do aspektu logistycznego. Koordynujemy i gwarantujemy powodzenie na każdym etapie, od produkcji do transportu, poprzez montaż i konserwację, otaczając się najlepszymi specjalistami. Nasi partnerzy na wszystkich kontynentach są stale nadzorowani przez nasze zespoły kierowników projektów. Wybrani, a następnie przeszkoleni przez naszą firmę, są w stanie zagwarantować wysoką jakość optymalnej usługi, która stanowi dziś o renomie Visotec.

Więcej informacji
Visotec pokonuje wyzwania logistyczne związane z promocją marek

Komunikacja

Zasadnicze znaczenie dla powodzenia projektu ma ułatwienie dialogu i wymiana informacji. Ważnym elementem zarządzania programami jest raportowanie. Przekazując informacje w skuteczny sposób wszystkim naszym zespołom możemy z łatwością skorygować niedociągnięcia, uprzedzić komplikacje i polepszyć nasze wyniki gwarantując lepszy rezultat. Podobnie w przypadku przejrzystej logistyki dbamy o przekazywanie naszemu klientowi informacji i udostępnienie mu wszelkich potrzebnych danych, takich jak szczegółowe raporty, zdjęcia z montażu, pozwolenia administracyjne.

Więcej informacji
Raportowanie centralne Visotec

Dlaczego Visotec

Zarządzać, by ożywiać marki

Pragnąc zapewnić klientom usługę „pod klucz”, Visotec towarzyszy im również poza fazą produkcji. Od początku współpracy przez okres wielu lat po dokonaniu montażu nasze zespoły oddają do dyspozycji klientów wszelkie umiejętności z zakresu zarządzania projektem, takie jak przestrzeganie ograniczeń technicznych i prawnych z zakresu produkcji, transportu, instalacji, rozwiązywania problemów. Czuwamy na każdym etapie i nadzorujemy najbardziej skomplikowane czynności w sposób zdyscyplinowany i przejrzysty. Świadczy o tym nasze narzędzie do raportowania, stanowiące dla naszych klientów prawdziwe kompendium informacji w czasie rzeczywistym.

Visotec zarządza projektami wdrażania marek