Bankowość i ubezpieczenia

O ile bankowość elektroniczna powoduje kurczenie się stacjonarnych sieci bankowych i ubezpieczeniowych, wizerunek marki tych instytucji nadal prezentowany jest w tysiącach istniejących placówkach. VISOTEC gwarantuje klientom z tych sektorów jedność i jakość wizerunku proponując zarazem optymalne koszty produkcji i montażu.