Nasza wizja

Globalny, fragmentaryczny, wielokulturowy – jakimikolwiek słowami go określimy, świat się zmienia.

Zmieniają się również zwyczaje konsumenckie. Konsument, który stał się e-zakupowiczem, jest coraz bardziej wymagający. Dzięki rozwojowi cyfryzacji tylko krok dzieli moment zaciągnięcia zobowiązania od finalizacji transakcji, do której może dojść w każdym miejscu. Dystrybucja wielokanałowa, z jaką mamy dziś do czynienia, powinna zostać przemyślana na nowo, ulec przeobrażeniu lub zaniknąć.

Punkty sprzedaży przestały być zwykłymi miejscami nabywania towarów. Mnożą się nowe formaty sklepów i pojawiające się przed nimi wyzwania. Salony wystawowe, bankomaty, punkty logistyczne, centra serwisowe stają się nośnikami marek, miejscami wymiany doświadczeń. Są to strategiczne etapy doświadczenia klienta, zdobywanego podczas jego kontaktu z daną firmą i relacji zawiązującej się pomiędzy marką a jej odbiorcami.

Jak zatem stworzyć wizerunek marki, który zaistniałby na dłużej w świadomości konsumentów?

W jaki sposób oznaczyć sieci, przykuć uwagę konsumentów, wzmocnić pozycję sklepów, spowodować, by dana marka była postrzegana jako wyjątkowa, atrakcyjna, inspirująca, zarówno tuż za rogiem jak i na końcu świata?

Aby sprostać tym wyzwaniom, Visotec daje się poznać jako
„ THE WORLD BRANDS IMPLEMENTATION EXPERTS ”
... i skupia się na trzech usługach uzupełniających.

Visotec Wizja marki - tworzenie elementów oznakowania
Produkcja

Jako jeden z liderów branży identyfikacji zewnętrznej, o największych zdolnościach produkcyjnych, Visotec kreuje wizerunek marki tworząc kompleksowe i atrakcyjne systemy oznakowania.

Visotec Wizja marki - zarządzenie projektami oznakowania
Zarządzanie

Dzięki wielokulturowym zespołom zarządzającym projektami Visotec kreuje marki różnych sieci i czyni prostym to, co wydawało się niemożliwym.

Visotec Wizja marki -  montaż elementów oznakowania
Wdrażanie

Dzięki własnym zespołom i starannie dobranym partnerom Visotec wykonuje oznakowanie, oświetlenie i umieszcza reklamy na elewacjach budynków w każdym punkcie sprzedaży, zarówno w najbliższym sąsiedztwie jak i na końcu świata.

Wraz z nową organizacją Visotec potwierdza swój cel: kreowanie marek, aby odbiorcy kojarzyli je w sposób żywy, interesujący i porywający.

Lojalne, ściśle ze sobą współpracujące, wielokulturowe, wysoko wykwalifikowane i posiadające bogate doświadczenie zespoły VISOTEC jednoczą się wokół wspólnego celu, aby zapewnić usługi odpowiadające oczekiwaniom klientów i ich sieci oraz wizji marki.

VISOTEC
MAKING BRANDS HAPPEN

Pomówmy o naszej wizji