Sektor korporacyjny

Jako że historia marek, rodzaj ich działalności i architektura budynków są od siebie różne, nasze projekty oznakowania obiektów sektora korporacyjnego również nigdy nie są do siebie podobne. Niezależnie od tego, czy chodzi o prace na dużych wysokościach, czy też realizację dotyczącą elementów identyfikacji o dużych wymiarach, nasze zespoły opracowują innowacyjne rozwiązania i za każdym razem odkrywają się na nowo.