Produkcja

Zrozumienie potrzeb i innowacyjność

Opracowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie tożsamości marki nie może dokonać się ex nihilo. Przed przystąpieniem do produkcji należy jak najdokładniej zwizualizować oczekiwania klientów, zrozumieć wyzwania, jakie stoją przed ich markami, ich tożsamość, ambicje. Zatem nasze zespoły przywiązują ogromną wagę do dialogu, wcześniejszych rozmów z kierownictwem marki i współpracy z ich agencjami brandingowymi. Pozwala to Visotec wdrożyć innowacyjne rozwiązania z zakresu rozwoju marki w punktach sprzedaży, przetestować te pomysły i opracować wyjątkowe systemy oznakowania pod kątem konkretnego projektu.

Więcej informacji
Visotec prowadzi analizy i wdraża innowacje dotyczące produkcji elementów identyfikacji wizualnej

Prototypowanie i testowanie

Przed fazą prototypowania dostarczamy klientom wachlarz próbek: materiały, rozwiązania oświetleniowe, konstrukcje, które powinny do siebie idealnie pasować. Następny etap rozstrzygający dla przyszłości projektu to tworzenie prototypu. W przypadku prototypu zamontowanego w „lokalizacji pilotażowej” klienci i projektanci mają okazję dotknąć produktu końcowego. To moment, w którym wyobraźnia napotyka na nieuniknione przeszkody techniczne, moment testowania i regulowania parametrów celem uzyskania optymalnej wersji końcowej. Ten sam wymóg dotyczy każdego elementu oznakowania punktu sprzedaży, począwszy od elementów orientacyjnych i identyfikacji zewnętrznej, a kończąc na elementach oznakowania wewnętrznego.

Więcej informacji
Visotec produkuje i testuje prototypy elementów identyfikacji wizualnej

Produkcja seryjna

Produkcja seryjna ma dwie zalety. Po pierwsze pozwala zagwarantować pełną jednolitość produktu, a co za tym idzie tożsamość klienta w całej sieci. Po drugie umożliwia optymalizację kosztów produkcji i terminów. Dzięki swoim czterem europejskim fabrykom Visotec zdobył doświadczenie w produkcji seryjnej, popartej sprawdzonym procesem przemysłowym i technikami o ugruntowanym know-how. Produkcja ta, mimo automatyzacji, będzie zawsze wymagała obecności człowieka, jego dalekowzroczności i wrażliwości.

Więcej informacji
Visotec tworzy elementy oznakowania w ramach produkcji seryjnej

Produkcja szyta na miarę

60 lat doświadczenia Visotec stanowi cenny atut pozwalający na realizację niestandardowych zamówień. Nasz know-how w dziedzinie produktów „szytych na miarę” nieustannie się rozwija i każde nowe zamówienie stanowi okazję do wykazania się sprawnością charakteryzującą nasze procesy i zespoły. Świadczą o tym pracujące nad wyjątkowymi projektami ośrodki, tworzone przez nas w celu zapewniania najwyższej jakości usług. Nasi handlowcy i kierownicy projektów ściśle współpracują ze sobą i są wyczuleni na potrzeby i zapytania klientów na etapie realizacji projektu.

Więcej informacji
Visotec produkuje elementy oznakowania na zamówienie

Umieszczanie reklam na elewacjach budynków

Identyfikacja wizualna uległa głębokim przeobrażeniom. Marki pragnące niegdyś mocno podświetlać swoje logo starają się dziś podkreślić swoją tożsamość w sposób bardziej całościowy , a zarazem bardziej subtelny. Umieszczanie reklam na elewacjach budynków stało się realnym zadaniem projektowym mającym na celu zaprezentowanie wizerunku, a także wartości marki, przy jednoczesnym poszanowaniu architektury budynku. Okładziny elewacyjne stanowią centralny punkt strategii Visotec, tworząc harmonijną całość błyskawicznie utożsamianą z daną marką.

Więcej informacji
Visotec oznakowuje witryny punktów sprzedaży

Wprowadzanie rozwiązań oświetleniowych

Bez względu na to czy chodzi o podkreślenie logo na zewnątrz punktu sprzedaży, czy produktów wewnątrz obiektu, oświetlenie stanowi integralną część wizerunku marki. Visotec zrozumiał tę potrzebę i dlatego od 15 lat nasz wyspecjalizowany ośrodek uzupełnia i dopracowuje tożsamość marek przy pomocy innowacyjnych rozwiązań i podświetlanych elementów produkowanych na zamówienie. W tej dziedzinie paleta naszych umiejętności jest szeroka, a dbałość o szczegóły to nasz priorytet, podobnie zresztą jak stosunek jakości do ceny. Staramy się, by nasze rozwiązania były wyjątkowo atrakcyjne i łączyły spersonalizowaną koncepcję z seryjną produkcją.

Więcej informacji
Visotec oferuje innowacyjne rozwiązania związane z oświetleniem punktów sprzedaży

Nasze elementy oznakowania

Visotec zaspokaja wszelkie potrzeby związane z oznakowaniem, poczynając od elementów pozwalających na identyfikację danego salonu czy punktu sprzedaży z oddali, a kończąc na elementach wyznaczenia stref i orientacji wewnętrznej w punktach sprzedaży, centrach handlowych czy miejscach użyteczności publicznej. Produkujemy seryjnie i na zamówienie wszelkie podświetlane i niepodświetlane elementy oznakowania. Oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb wielkich sieci o wielu lokalizacjach, jak również do bardziej niestandardowych zamówień, wiążących się z umieszczeniem reklam na elewacjach siedzib spółek czy ośrodków kulturalnych. Nasze elementy oznakowania są opracowywane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, normami architektonicznymi i środowiskowymi.

Więcej informacji
Visotec oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie identyfikacji wiazualnej

Dlaczego Visotec

Produkować, by ożywiać marki

Od 60 lat towarzyszymy wielu markom w ich dążeniu do doskonałości, opracowując wysokiej jakości produkty. Nasz proces przemysłowy został przetestowany pod kątem zagwarantowania maksymalnej efektywności, począwszy od wyboru innowacyjnych technologii, a kończąc na produkcji seryjnej. Każdy projekt jest przekazywany dedykowanym zespołom, dobranym ze względu na szczególnego rodzaju wiedzę ekspercką. Dzięki naszym czterem fabrykom posiadamy największe i najbardziej kompleksowe zdolności produkcyjne w zakresie elementów identyfikacji wizualnej w Europie.

Visotec tworzy elementy oznakowania promujące marki na całym świecie