Informacje o charakterze prawnym

Pełen adres:

Visotec Stratégie S.A.

3 Rue de l’Arrivée
75015 Paryż
Tel.: +33 2 40 67 00 00

Edycja / Publikacja strony:

Nazwa: Visotec Stratégie S.A.
Numer Siret: 44410037400057
Kod APE: 6420Z

Osoba odpowiedzialna za publikację: Bertrand Ploquin
Osoba odpowiedzialna za redakcję: Eric Tienvrot

Hosting: ADDVISO

1 – Treści zawarte na stronie

Strona internetowa visotec.com jest obsługiwana przez spółkę Claranet i stanowi wyłączną własność spółki Visotec Stratégie S.A. Została zaprojektowana przez agencję Eluère i wykonana przez Addviso. Użytkownicy odwiedzający stronę zobowiązani są wyrazić pełną zgodę na następujące warunki korzystania ze strony i ich przestrzegać. Użytkownik zobowiązuje się zatem wykorzystywać informacje zawarte na stronie do użytku prywatnego a nie w celach komercyjnych. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego zobowiązania może spowodować pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

2 – Własność intelektualna

Strona stanowi utwór, którego autorem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest spółka Visotec Stratégie S.A.

Dane, programy, teksty, informacje, logo, identyfikacje wizualne, ruchome i nieruchome obrazy, ilustracje, piktogramy i ich formatowanie pojawiające się na stronie stanowią własność Visotec Stratégie S.A. i są chronione z tego tytułu przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej.

Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać ani nie pozwalać komukolwiek na wykorzystywanie zawartych na Stronie treści do celów niezgodnych z prawem.

Jakiekolwiek zwielokrotnianie i przedstawianie, całkowite lub częściowe, stałe lub czasowe, na nośniku informatycznym i/lub w druku, za pomocą jakichkolwiek środków, któregokolwiek z elementów Strony lub którejkolwiek z usług proponowanych do sprzedaży, bez wyraźnej uprzedniej zgody Visotec Stratégie S.A. jest zakazane i stanowi naruszenie, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną. Wyłącznie wydruk papierowy jest dopuszczalny w celu sporządzenia kopii do wyłącznego użytku osoby ją wykonującej w rozumieniu art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

Żadne łącze hipertekstowe do Strony nie może zostać zainstalowane bez uprzedniej, pisemnej, wyraźnej zgody Visotec Stratégie S.A.

3 – Ochrona danych osobowych

Odpowiadając na proponowane mu formularze użytkownik może być zobowiązany do podania określonych danych osobowych. Wprowadzenie tych danych jest niezbędne do przetworzenia jego wniosku przez Visotec Stratégie S.A.

Visotec Stratégie S.A. zobowiązuje się przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz przepisów ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i podejmować wszelkie środki niezbędne do ochrony bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych. Żadna informacja o charakterze osobowym nie zostanie przekazania osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody użytkownika.

4 – Informacje na temat plików cookie w przeglądarce

Możemy umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika. Pliki cookie nie pozwalają nam jednak na jego identyfikację, rejestrują natomiast informacje dotyczące poruszania się po naszej Stronie za pośrednictwem jego komputera (odwiedzane strony, data i godzina odwiedzin, itp.), które moglibyśmy przeczytać w trakcie jego późniejszych odwiedzin. Czas przechowywania tych informacji na komputerze użytkownika wynosi 1 rok.

NInformujemy, że użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec zapisania plików konfigurując przeglądarkę w następujący sposób:

Dla Microsoft Internet Explorer - Wersje 7 i 8:

  • Wybierz menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”.
  • Kliknij na zakładkę „Poufność”.
  • Wybierz żądany poziom przy pomocy kursora.

Dla Firefoxa:

  • Kliknij na Narzędzia > Opcje (Windows) lub Preferencje (Mac)
  • Wybierz zakładkę Życie prywatne
  • Zaznacz Akceptuj pliki cookie

Funkcje Google Analytics dla reklamodawców displayowych można aktywować dla tej strony (Remarketing).
Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na naszych stronach w sieci Display.
Dzięki plikom cookie DoubleClick, Google dostosowuje wyświetlane reklamy do użytkowników na podstawie ich nawigacji na naszej stronie.
Można wyłączyć korzystanie z tej funkcji przechodząc do Menedżera preferencji reklam.