Sprzedaż detaliczna

Oznakowanie punktów sprzedaży detalicznej, podlegające rygorystycznym przepisom architektonicznym i ekologicznym, powinno zmierza w kierunku twórczych rozwiązań. Taka właśnie jest propozycja firmy Visotec, która zapewnia kompleksowe zarządzanie projektem uwzględniające różne standardy w poszczególnych projektach branżowych oraz ich konserwację.