Transport

Visotec potrafi zarządza ryzykiem i ubiega się o niezbędne certyfikaty w zakresie jakości, bezpieczeństwa i usług w sektorze transportu. Opracowując nasze rozwiązania, uwzględniamy niedogodności związane z obiektami użyteczności publicznej i przestrzegamy właściwych norm, np. w zakresie oznakowania przeznaczonego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.