Wdrażanie

Identyfikacja potrzeb

Przed wdrożeniem nowej tożsamości marki powinniśmy w sposób precyzyjny i pragmatyczny określić jej potrzeby. Nasze analizy powinny być możliwie jak najbardziej zaawansowane i powinny zostać przeprowadzone w możliwie szerokim zakresie obejmującym specyfikacje, istniejące elementy, przeszkody, architekturę budynku. Ten swoisty audyt pozwala nam uniknąć błędów i doprowadzić do końca złożone projekty, zarówno w jednej lokalizacji, jak i w całej sieci. Visotec jest często wskazywany jako punkt odniesienia w zakresie wdrażania nowej identyfikacji wizualnej marki i powierzana jest mu rola koordynatora w przypadku, gdy w jednym projekcie bierze udział kilku wykonawców.

Więcej informacji
Visotec przeprowadza inwentaryzacje poprzedzające opracowanie oznakowania

Wizualizacja

Wyobrażenie sobie wizualnej koncepcji to jedno, a jego zaprojektowanie w technologii 3D to zupełnie co innego. Należy zatem przede wszystkim podzielić proces wdrożenia na różne etapy, których celem będzie jak najdokładniejsza wizualizacja poszczególnych efektów. Zaprojektowanie produktów, testy in situ i dokumentacja fotograficzna placu budowy stanowią kluczowe etapy pozwalające naszym zespołom i klientom opracować jak najlepszy projekt. W związku z powyższym łatwiej jest potwierdzić pożądany efekt wizualny czy zoptymalizować niektóre szczegóły.

Więcej informacji
Visotec przygotowuje wizualizacje oznakowania

Montaż

Instalacja to etap, na którym konkretyzuje się identyfikacja wizualna, która ma swój początek dużo wcześniej - w strategii marketingowej marki. Stawka jest wysoka: efekt końcowy musi być zadowalający i przekazywać odbiorcom określony komunikat. Nasze zespoły starają się sprostać terminom, ograniczeniom związanym z terenem czy architekturą różnych lokalizacji i wymogowi dążenia do doskonałości. Jest to niezaprzeczalną siłą firmy Visotec, która zawsze do końca stara się być elastyczna, pracuje szybko i z pełnym profesjonalizmem.

Więcej informacji
Visotec przeprowadza montaż oznakowania

Dostarczanie gotowych rozwiązań

Mając doświadczenie we współpracy z dużymi markami, Visotec zna ich potrzeby lepiej niż ktokolwiek inny. Poszukując kompleksowych, a zarazem spersonalizowanych rozwiązań chcą one zarządzać swoim wizerunkiem w oparciu o wsparcie jednego interlokutora. Nasze dążenie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, zdolnych sprostać nawet najbardziej nietypowym oczekiwaniom, prowadzi do nieustannego wzbogacania oferty. Dostarczamy produkty i świadczymy usługi dodatkowe, zapewniając naszym klientom całościową obsługę.

Więcej informacji
Visotec dostarcza kompletne produkty i usługi

Utrzymanie i konserwacja

Visotec opracowuje rozwiązania z zakresu oznakowania w perspektywie długoterminowej, zapewniając im możliwie długą żywotność. Jesteśmy też przekonani o dużym znaczeniu usług posprzedażowych. Dlatego nasze zespoły uważnie śledzą każdy projekt zarówno pod kątem działań zapobiegawczych, jak i naprawczych.

Nasza bliskość i możliwość szybkiego reagowania w zakresie obsługi technicznej dużych sieci jest dla naszych klientów synonimem spokoju i bezpieczeństwa. Możliwość uprzedzenia zmian lub szybkiej reakcji w razie nieprzewidzianych okoliczności to z kolei gwarancja jakości i jednolitości wizerunku.

Więcej informacji
Visotec zapewnia konserwację oznakowania

Dlaczego Visotec

Wdrażać, by ożywiać marki.

Jeżeli duże marki międzynarodowe powierzają nam wykonawstwo, to dzieje się tak dlatego, że wyróżniamy się naszą umiejętnością realizacji dużych projektów na wszystkich kontynentach. Nasza sieć pozwala nam obsłużyć optymalny obszar geograficzny, zaś przeszkoleni partnerzy są skutecznymi i dobrze skoordynowanymi łącznikami lokalnymi będącymi gwarancją udanego wdrożenia.

Visotec wdraża marki we wszystkich regionach świata