Ochrona danych osobowych

Tożsamość administratora

Visotec Stratégie S.A. o kapitale 14 380 882 EUR, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Paryżu pod numerem 444 100 374, z siedzibą przy 3 rue de l’Arrivée 75 015 Paryż.

Terminologia:

Użytkownik: każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony visotec.com lub jednej z proponowanych przez nią usług.

Strona: strona www.visotec.com w wersji mobilnej i stacjonarnej.

Gromadzenie danych i cel ich przetwarzania

Visotec Stratégie S.A. gromadzi dane osobowe na temat wszystkich Użytkowników przeglądających naszą Stronę, w szczególności poprzez korzystanie z cookies zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Gromadzenie danych jest przeprowadzane pod warunkiem, że Użytkownik wypełni formularz zgłoszeniowy na Stronie

Gromadzone dane są niezbędne do następującego przetwarzania: prowadzenie badań statystycznych o ruchu na stronie oraz badań marketingowych, nawiązywanie kontaktów handlowych z profesjonalistami zainteresowanymi naszymi usługami, analiza kandydatur na stanowiska oferowane przez przedsiębiorstwo za pośrednictwem jego strony internetowej.

Formularze

Każdy formularz ogranicza gromadzenie danych osobowych do niezbędnego minimum i jasno wskazuje:

- cel gromadzenia danych (cel)

- czy dane te są obowiązkowe czy fakultatywne dla potrzeb zarządzania wnioskiem

- kto będzie mógł się z nimi zapoznać

- prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz sposób ich wykonywania w stosunku do Visotec Stratégie S.A. .

Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego na Stronie za wyjątkiem pól, które wyświetlają się jako fakultatywne, tzn. nieoznaczonych gwiazdką. Informacje fakultatywne są gromadzone przez Visotec Stratégie S.A. i pozwalają lepiej poznać Użytkowników Strony.

Wszelkie informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Użytkownik powinien je uzupełnić.

Brak odpowiedzi będzie skutkował niezatwierdzeniem formularza zgłoszeniowego. Visotec Stratégie S.A. nie będzie mogła udzielić odpowiedzi na te wnioski.

Odbiorcy danych

Gromadzone dane są przeznaczone do użytku Visotec Stratégie S.A. .

Visotec Stratégie S.A. nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

Ponadto Visotec Stratégie S.A. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że zostanie do tego zobowiązana przez organ rządowy lub regulacyjny, w przypadku rekwizycji sądowej, wezwania do stawiennictwa lub wszelkiego rodzaju innych podobnych wymogów organów administracyjnych czy sądów albo celem wniesienia powództwa lub obrony w odpowiedzi na powództwo.

Prawo dostępu, poprawienia i usunięcia

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia. Użytkownik może wyraźnie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

W tym celu wystarczy skierować odpowiednie pismo do Visotec Stratégie S.A. 3 rue de l’Arrivée 75 015 Paryż.

Użytkownik powinien podać swoje nazwisko, imię i adres pocztowy. Wniosek powinien być podpisany. Należy do niego dołączyć ważny dowód tożsamości opatrzony podpisem Użytkownika. Użytkownik może wskazać adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Visotec Stratégie S.A. jest zobowiązana udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od daty odbioru wniosku Użytkownika.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie mogą być przechowywane przez okres 3 lat, po czym zostaną one usunięte.

Ciasteczka (cookies)

Definicja ciasteczek

Ciasteczka (cookies) to małe pliki tekstowe umieszczone lub przechowywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet lub urządzenie mobilne), gdy ten odwiedza daną stronę internetową. Ciasteczka pozwalają stronie rozpoznać Użytkownika, pomóc mu poruszać się na stronie internetowej, zapewniają bezpieczne połączenia i pamiętają o poprzednich odwiedzinach w trakcie kolejnych.

Ciasteczka nie służą do gromadzenia danych osobowych bez wiedzy Użytkownika, lecz do zapisywania informacji dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej. Może to ułatwić i zoptymalizować przyszłe wyświetlania strony, jak również zwiększyć jej przydatność. Ciasteczka odgrywają ważną rolę. Bez nich korzystanie z Internetu mogłoby się okazać dużo trudniejsze.

Usunięcie ciasteczek

Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować ciasteczka przechowywane na swoim urządzeniu. W tym celu wystarczy wybrać odpowiednie parametry w przeglądarce.

Zarządzanie ciasteczkami

Na potrzeby zarządzania ciasteczkami i wyborami Użytkownika, konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Instrukcje dotyczące poszczególnych przeglądarek można odnaleźć pod następującymi adresami:

- dla Internet Explorer™
- dla Safari™
- dla Chrome™
- dla Firefoxa™
- dla Opery™

Moduł zarządzania ciasteczkami
Visotec Stratégie S.A. udostępnia Użytkownikom Strony moduł pozwalający na niewyrażenie zgody na ciasteczka przechowywane na Stronie. W tym celu Użytkownik może kliknąć na przycisk „Personalizacja” znajdujący się na banerze informującym o celu przechowywania ciasteczek.

Środki bezpieczeństwa podjęte przez Visotec Stratégie S.A. w celu zapewnienia ochrony danych osobowych

Visotec Stratégie S.A. korzysta z wszelkich środków technicznych, zgodnie z zasadami sztuki, aby zapewnić spójność, bezpieczeństwo, poufność danych, a w szczególności zapobiec ich deformacji, uszkodzeniu lub dostępowi do nich osób trzecich.