Montaż

Montaż stanowi bez wątpienia najdelikatniejszy aspekt naszej działalności. Etap ten stanowi finalizację długiego procesu. Jakość pracy na wcześniejszych etapach determinuje pomyślne zakończenie prac. Montaż stanowi istotną część naszego know-how. Jest to etap, na którym nasze zespoły pokonują wiele przeszkód związanych z pogodą czy architekturą, dowodząc dużej elastyczności.

Visotec planuje prace montażowe już na etapie projektowania. W tym celu nasi inżynierowie ściśle współpracują z kierownikami projektów, podmiotami odpowiedzialnymi za logistykę i ekipami montażowymi. Każdy aspekt związany z wagą elementów, prostotą montażu i bezpieczeństwem jest dokładnie analizowany celem zagwarantowania powodzenia i skuteczności instalacji. Pozwala to ograniczyć czas oraz zakres czynności wykonywanych na obiekcie.

Na miejscu nasze ekipy oferują najwyższą jakość wykonywanych usług. Komunikacja z klientem, zapewnienie wysokiego standardu wykończenia i sprawna organizacja na budowie - wszystkie te zadania mają kluczowe znaczenie. W związku z tym nasze badania satysfakcji są adresowane zarówno do działów naszych klientów w centralach, jak i do kierowników punktów sprzedaży, którzy będą przez wiele lat korzystać z instalacji.

Nasze ekipy spełniają złożone wymagania. Muszą one w szczególności dostosować się do sztywnych terminów realizacji, zależnych od daty inauguracji czy wznowienia działalności. Niejednokrotnie wymagana jest interwencja w momencie prowadzonej już działalności . W takich przypadkach praca naszych ekip montażowych jest skoncentrowana na ograniczeniu utrudnień oraz wpływu prowadzonych prac na wizyty klientów.

Niedogodności związane z architekturą i klimatem wymagają nadzwyczajnych umiejętności. Wysokość niektórych budynków, deszcz, wiatr czy ekstremalne temperatury to czynniki, które powinniśmy brać pod uwagę przez cały czas trwania procesu. Taka ostrożność jest decydująca z punktu widzenia uzyskania nienagannego efektu końcowego.

Pomówmy o tym, co robimy