Dostarczenie gotowych rozwiązań

Jako uznany specjalista w dziedzinie wdrażania oznakowania, Visotec oferuje wielu markom standardowe usługi takie jak dostawa i montaż elementów identyfikacji zewnętrznej. Nasz know-how znacznie przekracza te ramy. Łącząc nasze doświadczenie w terenie ze znajomością specyficznych oczekiwań poszczególnych branż, jesteśmy w stanie wdrożyć rozwiązania „pod klucz”. Proponujemy zatem szeroki wybór produktów i usług dodatkowych, opracowanych w celu ułatwienia życia naszym klientom.

Odpowiedzialne za duże sieci budynków podmioty zobowiązane są zarządzać szerokim wachlarzem usług. W odpowiedzi na te potrzeby Visotec proponuje liczne produkty i usługi dodatkowe obejmujące:

  • Dostawę i wymagający specjalistycznego know-how montaż naklejek i folii samoprzylepnych na witryny i innych aplikacji samoprzylepnych, które uzupełniają identyfikację nowych lokalizacji.

  • Dostawę i montaż żaluzji i markiz, stanowiących idealne dopełnienie odnowionych elewacji.

  • Odnawianie elewacji lub wykonywanie prac malarskich dostosowujących estetykę budynku do wizerunku marki.

  • Oznakowanie naziemne, którego rola polega na skutecznym uzupełnieniu oznakowania kierunkowego.

  • Oznakowanie wewnętrzne.

Pomówmy o tym, co robimy