Wymiar architektoniczny jako sedno projektu Volkswagena

Klient
Volkswagen
Lokalizacja
Francja
Okres realizacji
2015-2019 r.
Kluczowe liczby
200 salonów

Kontekst

Powstały w latach 2000 koncept nowej identyfikacji wizualnej salonów Volkswagena zyskał natychmiast uznanie jako bardzo innowacyjny. Nie jest zatem przypadkiem, że współpraca z tym producentem pojazdów zaowocowała wprowadzeniem przez nas wielu innowacyjnych rozwiązań i wyjściem poza kompetencje zwykłego wykonawcy elementów reklamowych.

Realizacja

Operacja ta, wykraczająca poza zwykły montaż oznakowania, obejmowała również ponowne umieszczenie elementów identyfikacji wizualnej na wszystkich fasadach, poczynając od obudów świetlnych i bram wejściowych, a kończąc na samej architekturze budynków. A wszystko to dzięki współpracy z architektami mającej na celu przeprowadzenie doskonałej adaptacji każdego z salonów.

Podsumowanie

Bramy wejściowe VW

Moduł koncepcyjny marki był tworzony od 2005 r. przez zespół architektów zainspirowanych największymi nazwiskami, takimi jak Richard Meier. Odtąd tożsamość marki znajdowała odzwierciedlenie w projektowaniu i oznakowaniu elewacji a nie na zwielokrotnianiu standardowych elementów, które wcześniej stanowiły powszechny widok na fasadach budynków handlowych sektora motoryzacyjnego.

Koncepcja bramy wejściowej dla Volkswagena

Łączy nas zaufanie i dobra współpraca. Zespoły Visotec reagują szybko i mają wiele propozycji.

Martin Duprez, Kierownik Projektu, Volkswagen France

Moje doświadczenie z Visotec potwierdziło, że problemy pojawiają się rzadko i są natychmiast rozwiązywane, zanim w ogóle się o nich dowiemy.

Gavin Baker, Group Corporate Identity Manager, Volkswagen Europe

Efekty

Nasza umiejętność całościowego spojrzenia na projekt z uwzględnieniem jego wymiaru architektonicznego oraz duża elastyczność w zakresie stosowanych metod, w ogromnej mierze przyczyniły się do sukcesu tej operacji. Każdy salon wymagał od nas elastyczności, industrializacja naszego standardowego procesu musiała być dostosowana do specyfiki elewacji.

Niewątpliwie ta współpraca umożliwiła nam skorzystanie z bogatej palety know-how a także poszerzenie jego spektrum poprzez rozwój nowych kompetencji właściwych dziedzinie „architektury budynków”.