Identyfikacja potrzeb

Analiza specyfikacji, kontekstu, ograniczeń i celów ma decydujące znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia, jakim jest wdrożenie marki. Nasze długoletnie doświadczenie zaowocowało wiedzą ekspercką w zakresie prowadzenia dużych i złożonych projektów. Nierzadko zresztą w przypadku powierzenia przez klienta projektu więcej niż jednemu wykonawcy, Visotec jest wskazywany jako lider zespołu.

Niezależnie od tego, czy dany projekt identyfikacji wizualnej budynku handlowego dotyczy jednej czy kilku lokalizacji, szczegółowa analiza konstrukcji budynków stanowi kluczowy etap pracy. Etap ten zwany inwentaryzacją pozwala Visotec wykryć wszelkie potencjalne problemy związane z montażem instalacji w każdych warunkach. W przypadku sieci liczących tysiące lokalizacji, geografia stanowi kluczowy element złożoności projektu, zaś krajowa i międzynarodowa sieć Visotec jest atutem pozwalającym kompleksowo obsłużyć projekt.

Ze ściśle technicznego punktu widzenia, analiza istniejącego oznakowania stanowi zagadnienie podlegające kontroli na etapie inwentaryzacji. W konsekwencji nasze biuro projektowe zawsze zapoznaje się z wynikami inwentaryzacji oraz z nową specyfikacją techniczną. Ta ostatnia jest często dopracowywana podczas przetargów lub w fazie wstępnej. Visotec ceni sobie szczególnie relacje z biurami i agencjami projektowymi w fazie poprzedzającej wdrożenie.

Nasze zespoły starają się zawsze zrozumieć strukturę organizacyjną, administracyjną i finansową każdego klienta. Pozwala to nam dostosować zasoby do potrzeb oraz do struktury wewnętrznej i zewnętrznej marki, z którą będziemy współpracować.

Ponadto pogłębiająca się od 2000 r. tendencja do zlecania przez klientów projektów na zewnątrz regularnie zapewnia Visotec możliwość kierowania przedsięwzięciem w charakterze lidera.

Pomówmy o tym, co robimy