Wizualizacja

Nasza działalność koncentruje się na kluczowym aspekcie identyfikacji wizualnej marek. Wdrażając tożsamość wizualną w całej sieci uczestniczymy w końcowej fazie strategii marketingowych nakierowanych na różnych konsumentów. Każdy klient, świadomie czy nieświadomie, otrzyma od swojej ulubionej marki określone przesłanie. Przekaz ten pozostanie w jego świadomości i będzie wyróżniał markę na tle konkurencji.

W trakcie wdrażania marek Visotec dba systematycznie, na każdym etapie o ich wizualną estetykę. Pierwszą taką fazą jest faza projektowania elementów oznakowania, gdzie współpracujemy z biurami projektowymi naszych klientów. Naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy abstrakcyjna koncepcja wymyślona przez klienta może zostać wcielona w życie za pomocą konkretnych elementów. W tym momencie rozpoczyna się faza kompletowania próbek i przygotowywania prototypu. Dzięki naszym laboratoriom światła oraz salom wystawowym nasi klienci mogą z łatwością wizualizować, a następnie zatwierdzać projekty.

Następny etap polega na przetestowaniu uprzednio opracowanych koncepcji in situ , w jednej lub kilku „typowych lokalizacjach”. Jest to etap wstępnej wizualizacji. Pozwala ona klientowi zatwierdzić kosztorys i dołączyć do niego wizualizację spodziewanego efektu. Coraz częściej ta kompletna dokumentacja wykorzystywana jest również do składania wniosków o pozwolenia administracyjne, pozwalając lokalnym instytucjom urbanistycznym kontrolować i egzekwować stosowanie ustawy w zależności od strefy geograficznej.

I wreszcie najważniejszy moment: sporządzenie kompletnej dokumentacji fotograficznej budowy. Ta wyjątkowo szczegółowa dokumentacja jest przedkładana w momencie odbioru robót umożliwiając klientowi zatwierdzanie rozliczeń i płatności.

Pomówmy o tym, co robimy