McDonald’s: Spójny wizerunek w całej Europie

Klient
McDonald’s
Lokalizacja
Europa
Okres realizacji
Od 2009 r.
Kluczowe liczby
18 krajów, 400 restauracji

Kontekst

W 2009 r. McDonald’s Europa wdrożył nowy wizerunek swoich restauracji. Nowa koncepcja skupia się na bliskości natury, opiera się na idei zrównoważonego rozwoju i ma w zamierzeniu zosta upowszechniona na całym kontynencie europejskim. Drewniane elewacje i zielone dachy zastąpiły dawne restauracje i zadomowiły się w codziennym krajobrazie.

Realizacja

Visotec przygotował kompleksową ofertę usług, poczynając od pomiarów w każdej lokalizacji, poprzez projekt i produkcję wszystkich elementów architektury i oznakowania, a kończąc na gotowym montażu, co pozwoliło na upowszechnienie nowej architektury na całym kontynencie

Efekty

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi zespołami inżynierów i naszą siecią partnerską w terenie byliśmy w stanie wcieli w życie każdą aranżację. Zapewniliśmy industrializację na wielką skalę i dużą żywotność realizacji, dzięki starannemu doborowi materiałów. Jednym z czynników, które zadecydowały o sukcesie przedsięwzięcia była nasza umiejętność dostosowania każdego obiektu do wymogów lokalnych i obowiązujących norm.