Zrozumienie potrzeb i innowacyjność

Nasza działalność skupia się na wytwarzaniu wyrobów przemysłowych, nawet jeśli cel Visotec jest bardziej dalekosiężny. Umiejętności są w naszych rękach i wiąże się z nimi nasze zamiłowanie do dobrze wykonanej pracy. Nasza poprzedniczka -firma Arlux - była na początku przedsiębiorstwem rzemieślniczym działającym w branży oświetleniowej na rzecz marek pragnących zabłysnąć wśród własnych klientów. W tych czasach królował neon, a konkurowanie o jak najlepszą widoczność było regułą.

Opracowywanie produktu to w pierwszej kolejności zadanie dla projektanta. Ten aspekt naszego zawodu stanowi dla nas powód do dumy, gdyż pracujemy z prestiżowymi agencjami z Paryża, Berlina czy Nowego Jorku. Entuzjazm naszych, niezwykle doświadczonych, zespołów powoduje, że Visotec cieszy się wysokim uznaniem w tym zamkniętym środowisku. Nasi inżynierowie potrafią znaleźć złoty środek pomiędzy wizją klienta a realiami ekonomicznymi i przemysłowymi, co niejednokrotnie stanowi duże wyzwanie wymagające pokonania wielu przeszkód.

Przed przedstawieniem klientowi propozycji przemysłowej spędzamy dużo czasu na zadawaniu pytań, zrozumieniu i uwzględnieniu jego filozofii marketingowej. Pracę tę wykonuje wykwalifikowany zespół handlowy wsłuchujący się w potrzeby klientów. W ten sposób przez większość czasu biura projektowe i sami klienci mobilizują nas do poszukiwania, testowania i opracowania innowacyjnych rozwiązań.

Pod koniec tego wieloetapowego procesu, podczas którego pozostajemy w stałym kontakcie z biurami projektowymi i klientami, nasze propozycje są systematycznie wzbogacane o próbki i prototypy, aż do momentu osiągnięcia zamierzonego celu.

Pomówmy o tym, co robimy