Produkcja seryjna

Produkcja seryjna poprzedzona jest etapem prototypowania. Każda seria ma swój początek, a etap „pierwszej serii” ma kluczowe znaczenie dla dalszego losu projektu. Jest to etap, na którym jest jeszcze czas na dostosowanie parametrów, nawet jeśli ewentualna zmiana pociągnęłaby za sobą dodatkowe koszty i wydłużenie terminów. W idealnej sytuacji etap ten jest zwykłą formalnością polegającą na weryfikacji.

Produkcja masowa pozwala zarówno ujednolicić wizerunek marki, jak i uzyskać istotne korzyści skali. Ta podwójna zaleta to podstawowy element strategii Visotec.

Gdy projekt osiągnie dojrzałość, produkty wkraczają w etap ciągłej produkcji na dedykowanych liniach produkcyjnych. Można tu doszukać się elementów tayloryzmu. Produkcja odbywa się przy wykorzystaniu maszyn półautomatycznych, takich jak frezarki, prasy LVD, zaginarki, walcarki. Staranny montaż zapewnia ciągłość i wysoką jakość wytwarzanego produktu.

Nasz sektor, będący początkowo sektorem rzemieślniczym, pozostaje półprzemysłowy, ponieważ wymaga w dużej mierze interwencji ludzkiej. Niektóre czynności są wykonywane przez prawdziwych rzemieślników, posiadających niezwykłe umiejętności. Nasz system jakości, potwierdzony certyfikatem ISO 9001, opiera się w dużej mierze na kontroli procesów produkcyjnych na każdym etapie, a każdy z operatorów jest odpowiedzialny za własną pracę.

Pomówmy o tym, co robimy