Prototypowanie i testowanie

Faza prototypowania stanowi jeden z najbardziej ekscytujących etapów procesu opracowywania nowej koncepcji. To uwieńczenie pracy projektanta, które pokrywa się w czasie z rozpoczęciem realizacji zadania powierzonego przez klienta. Przejście pomiędzy tymi dwiema kluczowymi fazami powinno przebiegać perfekcyjnie.

Zanim dany prototyp zostanie zaprezentowany, Visotec gromadzi i przedkłada klientowi i projektantowi do zatwierdzenia próbki materiałów, rysunki konstrukcji stalowych oraz innych elementów konstrukcyjnych realizacji. Visotec jest przede wszystkim integratorem, a zasadnicza część naszego technicznego know-how polega na umiejętności połączenia zupełnie różnych elementów, które powinny współgrać dla zapewnienia spodziewanego efektu wizualnego.

Prototyp to produkt najczęściej produkowany ręcznie, przy czym posiada cechy produktu przemysłowego.

Pozwala on przede wszystkim klientowi i projektantowi zatwierdzić zrodzony z ich wyobraźni koncept. W tym momencie po raz pierwszy można dotknąć konkretnego przedmiotu, który zostanie później powielony, często w kilku tysiącach egzemplarzy na całym świecie. Prototyp powstaje również po ty, by umożliwić poszczególnym użytkownikom końcowym, tzn. klientom, montażystom, konserwatorom, zapoznanie się z danym elementem, a nawet jego przetestowanie. Celem ww. testów prowadzonych w konkretnych warunkach jest możliwość upewnienia się, że wszystkie funkcje produktu działają, a w razie potrzeby wprowadzenie korekty potencjalnych nieprawidłowości.

Istnieje też pełna wersja prototypu, najczęściej instalowana w konkretnej lokalizacji zwanej „pilotażową”. Jest to etap pozwalający klientowi ocenić i zmierzyć oczekiwany wpływ na klienta końcowego lub konsumenta. Lokalizacja pilotażowa skupia zatem wszystkie produkty, których prototypy zostały wykonane w fabryce i zainstalowane w ich przyszłym realnym otoczeniu.

Pomówmy o tym, co robimy