Nowe projekty i nowe procedury owocujące wdrożeniem marki DS na świecie

Klient
DS
Lokalizacja
Cały świat (za wyjątkiem Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii)
Okres realizacji
2016 r. do dziś
Kluczowe liczby
250 salonów

Kontekst

Firma DS poprosiła Visotec o wsparcie przy wdrożeniu nowego wizerunku i tworzeniu sieci dedykowanej nowej marce. Klientowi chodziło o stworzenie sieci od zera, ponieważ nie było jeszcze punktów sprzedaży dedykowanych marce DS. DS potrzebowała międzynarodowego wykonawcę, który pomógłby jej w opracowaniu oferty obejmującej dostawę i instalację identyfikacji wizualnej na całym naszym obszarze działania.

Realizacja

Visotec współpracował z biurem WIP Design przy opracowywaniu wszystkich elementów identyfikacji wizualnej. W szczególności musieliśmy opracować formy wtryskowe do wytwarzania ram stanowiących kluczowy element identyfikacji wizualnej wykorzystywany na totemach instalowanych na ulicach i fasadach jak również na totemach wewnętrznych.

Podsumowanie

Kluczowe elementy nowego oznakowania DS

Totemy na fasadach DS SALON / DS STORE stanowią podstawowy element oznakowania. Dla każdej lokalizacji musimy dopracować wysokość totemów i uwzględnić ograniczenia techniczne budynku, co pozwala nam określić sposób zamocowania na fasadzie lub dachu. Ściśle współpracujemy z architektami przy planowaniu dostawy i montażu wsporników instalacyjnych do naszych totemów. Każdy totem stanowi realizację dostosowaną do budynku.

Oznakowanie DS Automobiles DS Lounge

Efekty

Opracowaliśmy standardowe komponenty fasadowych totemów, co pozwala skrócić czas ich produkcji i dotrzymać zobowiązań wynikających z zawartych umów, umożliwiając jednocześnie wykonanie za każdym razem identyfikację o specyficznej wysokości. Specyfikacja zawierająca nasze zalecenia techniczne została opracowana w celu zoptymalizowania montażu wsporników na budynkach. Poprzez odpowiednie dostosowanie naszego procesu zarządzania projektami lepiej zrozumieliśmy wymagania wstępne, ułatwiliśmy komunikację i usprawniliśmy kolejne etapy projektu począwszy od przeprowadzenia inwentaryzacji aż po zamówienie i instalację.