Pomiędzy oznakowaniem a architekturą, czyli nowa tożsamość SKODY

Klient
Skoda
Lokalizacja
Europa/Rosja
Okres realizacji
2015 do 2018
Kluczowe liczby
1200 autoryzowanych dealerów na przestrzeni 2 lat

Kontekst

W 2012 r. SKODA podjęła się realizacji nowej koncepcji w celu podniesienia atrakcyjności swoich salonów. Koncepcja ta opierała się na innowacyjnym i zrównoważonym projekcie łączącym oznakowanie charakterystyczne dla sektora motoryzacyjnego z architekturą fasad budynków w stylu Volkswagena. W ramach tych wyjątkowo nowoczesnych, w porównaniu z poprzednią identyfikacją wizualną, działań marka powierzyła Visotec opracowanie niestandardowych rozwiązań i ich wdrożenie w Unii Europejskiej i Rosji.

Realizacja

Wyzwanie, przed którym stanęła firma Visotec, polegało na opracowaniu produktu przemysłowego dostosowanego do wszystkich typów budynków w Europie, łącznie z Rosją. Udało się tego dokonać w niezwykle konkurencyjnych cenach dzięki wyjątkowo dokładnej analizie kosztu wytworzenia.

Podsumowanie

W realizację tego projektu, którego środek ciężkości był geograficznie usytuowany w Europie Centralnej i Wschodniej, zaangażowana została fabryka Visotec w Polsce, zaś zarządzanie projektem umiejscowiono w Brodnicy i Warszawie.

Oznakowanie Skody

Efekty

Wiedza ekspercka Visotec w zakresie niestandardowych projektów oraz konkurencyjne koszty przyczyniły się w dużym stopniu do sukcesu tej operacji. Ponadto dużą rolę odegrała nasza zdolność do wdrożenia projektu dzięki polskiej fabryce, która stała się prawdziwy centrum operacyjnym Skody, mocno zakorzenionej w Niemczech, Europie Wschodniej i Rosji.