Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi integralną część filozofii firmy. Dlatego od lat przywiązujemy wagę do wypełniania, często z wyprzedzeniem, zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i jakości, dbając o zadowolenie naszych klientów, którzy stają się coraz bardziej wymagający w tych dziedzinach.

Wykonując te zobowiązania na co dzień wraz z naszymi pracownikami staramy się nieustannie doskonalić zarówno w zakresie produkcji, jak i usług.

System zintegrowanego zarządzania
Zarządzanie uwzględniające ciągłą optymalizację

Zarządzaniem jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem zajmują się specjalnie do tego stworzone komórki organizacyjne podlegające Prezesowi. Strategia Visotec jest co roku definiowana przez Zarząd i wdrażana we wszystkich naszych działach przy pomocy analiz SWOT i matryc interakcji. Ten zintegrowany system zarządzania pomaga zwiększyć poczucie odpowiedzialności pracowników poszczególnych działów w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. To interaktywne zarządzanie spełnia wymogi norm zgodnie z posiadanymi przez nas certyfikatami:

  • ISO 9001 w zakresie jakości
  • ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska.
Ogólna analiza cyklu życia produktu
Znacząca rola ekoprojektowania

Naszym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb i wymagań naszych klientów i pracowników, przy jednoczesnym ograniczeniu naszego wpływu na środowisko naturalne. Możemy wnieść w tym zakresie realny wkład poprzez nasze wybory w zakresie techniki, preferując energooszczędne materiały, nadające się do recyklingu i zmniejszając ilość wykorzystywanych zużywalnych zasobów naturalnych.

Każdego roku ekoprojektowanie jest jednym z naszych celów z zakresu ochrony środowiska, przyświecających każdej z podejmowanych przez nas decyzji na etapie projektowania produktów. Zmniejszenie ciężaru elementów oznakowania, czy też zmniejszenie zużycia energii poprzez skoncentrowanie się na oświetleniu LED to działania, jakie podejmujemy, by sprostać już dziś ekologicznym wyzwaniom jutra.

Zadowolenie naszych klientów i pracowników

Dążąc do ciągłej optymalizacji, Visotec regularnie ocenia wyniki swojej działalności i zadowolenie klientów w zakresie świadczonych usług. Dzięki analizom przeprowadzanym przy pomocy tabel wyników jesteśmy w stanie korygować w możliwie najszybszym czasie ewentualne niedociągnięcia.

Zadowolenie naszych pracowników jest naszą podstawową troską. W związku z tym Visotec stawia sobie za punkt honoru lepsze zrozumienie ich realnych potrzeb i optymalizację, w miarę możliwości, ich warunków pracy. Dlatego też polepszamy warunki pracy, nie czekając na odpowiednie zmiany przepisów.

Stała aktualizacja naszych standardów

Visotec nieustannie dba o spełnianie nowych wymagań rynku światowego czy regionalnego. Przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów, związanych z nimi wytycznych i norm pozwala zapewnić lepsze gwarancje naszym technologiom i procesom: Eurokod, Oznakowanie CE, Norma UL, normy związane z elementami oznakowania podświetlanymi i niepodświetlanymi, certyfikaty w zakresie farb, klejów i stopów lutowniczych.

Pomówmy o naszej odpowiedzialności