Total : Wsparcie począwszy od etapu pilotażowego

Klient
Total
Lokalizacja
Europa, Azja, Afryka, Ameryka
Okres realizacji
Od 2002 r. do dziś
Kluczowe liczby
2800 stacji

Kontekst

Visotec jest uprzywilejowanym partnerem Total od 2002 r. Współpraca została nawiązana już na etapie projektu wstępnego, jako że nasze zespoły wykonały prototypy i testy pod kątem wdrożenia nowej identyfikacji wizualnej koncernu. W 2012 r. zostaliśmy ponownie obdarzeni zaufaniem, gdy kampania paliwowa zdecydowała się wdrożyć nowy wizerunek sieci TAIR i ACCESS.

Realizacja

Visotec włączył się w prace nad wizerunkiem sieci TAIR i ACCESS na bardzo wczesnym etapie, towarzysząc projektantom w opracowywaniu nowej koncepcji wizualnej w perspektywie przyszłego rozwoju przemysłowego sieci. Zarówno w fazie projektu wstępnego, jak i na etapie wdrażania oraz produkcji, Visotec reagował bardzo szybko uruchamiając 2 linie produkcyjne i światową sieć partnerską.

Podsumowanie

Obecność Visotec na poziomie lokalnym w poszczególnych krajach

Bliski kontakt z zespołami lokalnymi stanowi kluczowy czynnik powodzenia. Visotec zapewnia zatem zespołom Total stałe wsparcie.

Oznakowanie stacji paliw Total

Stworzenie i wspieranie lokalnych zespołów zarządzania projektem

Za pośrednictwem szkoleń wewnętrznych organizowanych w jednostkach grupy Total Visotec proponuje wsparcie w zakresie budowania wizerunku marki, logistyki, magazynowania i instalacji. Wsparcie to pomaga przyspieszyć realizację poszczególnych projektów i ograniczyć potencjalne problemy.

Stacja paliw Total

Efekty

Na każdym etapie wprowadzania nowego wizerunku Total mógł liczyć na Visotec i jego rozległą wiedzę ekspercką opartą na bogatym know-how. Będąc uczestnikami tego projektu już w fazie pilotażowej zajęliśmy się również wdrażaniem i konserwacją sieci na całym terytorium działalności kampanii paliwowej: w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.